Bakalářský koncert - NIKOLA PROKOPCOVÁ – kytara

26. dubna 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkující: Ludmila Pavlová – housle, Petr Špaček – violoncello, Claudia Roch - kytara

klavírní spolupráce doc. Věra Langerová

Program: J. S. Bach, N. Paganini, M. Zelenka, M. Castenuovo-Tedesco, S. Reich

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.