Absolventský koncert - JAKUB HUCEK - hoboj

5. května 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: Markéta Hucková - flétna, Jarmila Vávrová - hoboj, Daniel Hucek - fagot, Ondřej Melecký - kontrabas, Filip Dvořák - cembalo

klavírní spolupráce: odb. as. Miloslava Machová, Sylvie Hucková

Program: R. Schumann, C. Debussy, J. V. Kalivoda, F. Poulenc, J. D. Zelenka

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.