Absolventský koncert - EVA OTRADOVSKÁ – hoboj

10. května 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje Olga Dlabačová – cembalo, klavírní spolupráce odb. as. Miloslava Machová

Program: C. Schumann, B. Martinů, P. Sancan, J. S. Bach

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.