Ročníkový koncert - ROSTISLAV FLORIAN a ELIŠKA VERNEROVÁ - zpěv

4. května 2018
19:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková, Marie Papežová Erlebachová

Program: H. Purcell, J. Křička, R. Strauss, H. Wolf, G. Puccini, W. A. Mozart, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Čajkovskij

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.