Ročníkový koncert - ERI SHIMIZU – viola

11. května 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje Iva Bartoschová - kontrabas

klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Sekera

Program: R. Schumann, R. Glier, M. Reger, J. Brahms

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.