Ročníkový koncert - STEFANI DUDIKJ - zpěv

12. května 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková

Program: W. A. Mozart, R. Schumann, C. M. von Weber, C. Saint-Saëns

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.