HOBOJE V GALERII

16. května 2018
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

účinkují: Dominik Bunc, Bára Trnčíková, Magdaléna Klárová - hoboj, Julie Séquardtová - flétna

klavírní spolupráce: odb. as. Miloslava Machová, odb. as. Alice Voborská, Miho Fukuda

Program: W. A. Mozart, F. Benda, R. Schumann, B. Martinů

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.