Ročníkový koncert - MARTINA ENGLMAIEROVÁ – viola

16. května 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha

Program: W. Walton, F. Schubert

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.