Ročníkový koncert - NELLY HELCLOVÁ – housle, ALENA ŠÍSTKOVÁ - violoncello

17. května 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje Natálie Schwamová - klavír

klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha a odb. as. Stanislav Galin

Program: M. Ericsson, V. Příhoda, C. Debussy, P. Sarasate, J. Brahms

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.