Bakalářský koncert - TEREZA ŽIVNÁ – cembalo

26. května 2018
18:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Aneta Brogelová – flétna, Kateřina Matoušová, Martin Šantora – housle, Jaroslava Smolová – viola, Jakub Smola –  violoncello, Danijel Radanović - kontrabas

Program: G. Frescobaldi, J. S. Bach, J. Kuhnau

                        

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.