Doktorandský koncert - VĚRA KESTŘÁNKOVÁ - klarinet

2. června 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: Pavla Michalová, Iva Středová - housle,Vladimír Michal - viola, Štěpán Drtina - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program: A. Berg, O. Schoeck, R. Růžička, L. Bernstein, A. Fried

Sál Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1