Ročníkový koncert - NATALIE SCHWAMOVÁ - klavír

25. června 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

Program: J. S. Bach, F. Schubert, W. A. Mozart, S. Rachmaninov

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1