Ročníkový koncert - ANNA ŠIMKOVÁ – viola, JENOVÉFA BOKOVÁ - housle

15. června 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

klavírní spolupráce Silvie Ježková, odb. as. Karel Vrtiška

Program: W. A. Mozart, E. Grieg, B. Bartók, A. Chačaturjan

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.