Ročníkový koncert - ANNA HAVRANOVÁ - kytara

17. června 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje Alžběta Kohoutová - kytara

Program: S. L. Weiss, E. Angulo, N. Coste, J. K. Mertz, F. Sort, S. Assad

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.