Ročníkový koncert - JARMILA VÁVROVÁ - hoboj

18. června 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Marie Krupková - cembalo, Matěj Štěpánek - violoncello a Kalabis Quintet

klavírní spolupráce odb. as. Miloslava Machová

Program: F. Couperin, F. Poulenc, K. Slavický, A. Dvořák

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.