Ročníkový koncert - QUASI TRIO - komorní hra

30. srpna 2018
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

účinkují: Kateřina Ochmanová - klavír, Roman Hranička - housle, Judita Škodová - violoncello

Program: J. Haydn, I. Pleyel, V. Novák, B. Martinů, D. Šostakovič

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.