Ročníkový koncert - NATALIE SCHWAMOVÁ - klavír

3. září 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

Program: J. S. Bach, F. Schubert, W. A. Mozart, S. V. Rachmaninov

 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1