Ročníkový koncert - JARMILA HOLCOVÁ - klavír

7. září 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.



 

spoluúčinkuje Eva Kývalová - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Ivo Kahánek

Program: W. A. Mozart, F. Chopin, V. Bellini, J. É. Massenet, A. Copland

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1



Podobné akce


.