Eva Hubatová - výstava Hudba v obrazech

9. října 2018 10:00 -
9. listopadu 2018 18:00 

Pozvánka na výstavu HUDBA V OBRAZECH s předáním významné umělecké ceny

Pod záštitou děkana Hudební a taneční fakulty AMU v Praze prof. Ivana Klánského probíhá v Respiriu HAMU jubilejní výstava nazvaná „Hudba v obrazech“. Autorkou kolekce výtvarných děl s hudební tematikou je výtvarnice, fotoreportérka a publicistka Eva Hubatová.

V Respiriu HAMU proběhne dne 9. 11. ve 13 hodin slavnostní akt za účasti prezidia Evropské unie umění se sídlem v Praze a řady vzácných tuzemských i zahraničních hostů, při kterém bude Evě Hubatové za dlouholetou významnou kulturní a uměleckou činnost, předána hlavní cena Evropské unie umění Zlatá Europea.

Eva Hubatová již dvacet let pořizuje cennou fotodokumentaci z mnoha společenských akcí, neocenitelná je její mediální podpora zejména koncertů klasické hudby.

Přínosem v oblasti výtvarného umění, kterému se věnuje rovných 10 let, je unikátní technika „Fotoinformel“, pro kterou je od r. 2014 držitelkou ochranné známky. Autorčina umělecká činnost je rovněž úzce spjata s hudební tematikou. 

Významná je spolupráce s předními českými i zahraničními komponisty a interprety. O podnětném hudebním prostředí svědčí bezmála stovka výtvarných motivů, z nichž mnohé byly použity na plakáty koncertů, obaly tištěných not či hudebních nosičů. Realizuje např. zakázky pro německé hudební vydavatelství Edition Brendel, byla též designérkou významného mezinárodního projektu CD International soudobých skladatelů z 5 zemí západní Evropy a USA. Pro Národní muzeum a Společnost Zdeňka Fibicha v Praze vytvořila obal publikace Věry Šustíkové Nová vlna koncertního melodramu, ilustrovala poemu na text přední české básnířky Karly Erbové Ariadné na Naxu, redakčně a graficky se podílela na vydání publikace prof. Jiřího Bezděka Analytické pohledy na vybrané hudební kreace 20. a 21. století autorů spjatých s Plzní, v rámci kolokvia na ČVUT byla spoluautorkou prezentace Fotoinformel a jeho hudební symbolika.

Díla s hudební tematikou byla již prezentována na mnoha tuzemských výstavách, a to např. v prostorách stálé expozice historických hudebních nástrojů Českého muzea hudby v Praze, v pražském kulturním paláci Lucerna, legendárním divadle Viola, v budově České televize atd. Velmi prestižní je dlouholetá prezentace autorské tvorby v prodejním shopu světoznámého Musea Kampa v Praze.

Ojedinělé práce shlédli návštěvníci výstav také na Slovensku, v Německu, Belgii, v africké Lusace nebo v Seymour Arm Art Gallery v Britské Kolumbii. Na adresu své tvorby poskytla řadu interview, ilustrovala 13 básnických sbírek a vydala 4 knihy. 

Eva Hubatová byla v roce 2016 uvedena do mezinárodní encyklopedie významných osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.

 

 

Respirium

Malostranské náměstí 13
Praha 1.