PKF - Prague Philharmonia - Ullmann. Hába. Cowell. Haas

16. října 2018
19:30

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) 

1938: Progresivita české hudby na pozadí dramatického hospodářského a politického vývoje 30. let. Mnichov 1938.

ALOIS HÁBA Fantazie pro noneto č. 2 op. 41
HENRY COWELL Suita pro dechové kvinteto
VIKTOR ULLMANN Variace a dvojitá fuga na téma Arnolda Schoenberga op. 3a
PAVEL HAAS Suita pro hoboj a klavír op. 17
BÉLA BARTÓK Kontrasty pro housle, klarinet a klavír

Daniel Wiesner — klavír  
Jan Fišer — housle  
Ondřej Martinovský — viola  
Lukáš Pospíšil — violoncello  
Adam Honzírek — kontrabas  
Jiří Ševčík — flétna  
Vladislav Borovka — hoboj  
Jan Brabec — klarinet  
Václav Fürbach— fagot  
Jan Musil — lesní roh 
Michaela Vostřelová — moderátor

hosté: plk. gšt. Eduard Stehlík & Vlasta Reittererová

Koncert na stránkách PKF

 

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.