GRATULAČNÍ KONCERT k životnímu jubileu skladatele doc. VLASTISLAVA MATOUŠKA

7. listopadu 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

Účinkuje autor a jeho přátelé, Ensemble 108 Hz a Gadrew Way Quartet

Program bude tvořit dílo jubilanta.

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.