Orchestrální cyklus „TI NEJLEPŠÍ“ - 3. koncert

7. prosince 2018
19:30

220,- Kč (číslovaná verze sálu)



 

AKADEMIČTÍ  KOMORNÍ  SÓLISTÉ

sólistka Bára Císařovská - klavír

dirigentka Marie Papežová Erlebachová

Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt, B. Martinů

 

Sál Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1