Orchestrální cyklus „TI NEJLEPŠÍ“ - 4. koncert

25. ledna 2019
19:30

220,- Kč (číslovaná verze sálu)PKF – Prague philharmonia

sólisté: Jarmila Vávrová - hoboj, Martin Švec (JAMU) - vibrafon, Lukáš Böhm - klarinet

dirigentka Jana Mimrová

Program: D. Šimek, R. Vaughan Williams, C.M. von Weber, F. Schubert

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.