Bakalářský koncert - TERÉZIA ŠOFRÁNKOVÁ - housle

24. ledna 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Marie Šumníková - klavír, Lukáš Kyncl - klarinet

klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha

Program: J. S. Bach, A. Dvořák, C. Saint-Säens, G. C. Menotti, I. Zeljenka

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.