Workshop „Tempo giusto od Bacha po Beethovena“

2. března 2019 10:00 -
3. března 2019 13:00
Srdečně zveme na cembalový a klavírní workshop „Tempo giusto od Bacha po Beethovena“, který povede emeritní profesor Hochschule der Künste v Zürichu JOHANN SONNLEITNER. Workshop proběhne v RESPIRIU HAMU ve dnech 2. až 3. března 2019. Vstup na tento workshop je zdarma.


Setkání bude rozděleno do dvou tematických bloků a jeho součástí bude práce s modelem.

2. března (10 – 13hod., 15 – 17hod.)
3. března (10 – 13hod.)

Klasicismus, takt a tempo. Metody měření času, nesrovnalosti kolem Mälzelova metronomu, metronomické údaje od Czerného, Tomáška a Moschelese ke skladbám Haydna, Mozarta a Beethovena – praktické ukázky v práci se studenty.

 

Tým zaštiťující aktivitu Workshopy v rámci projektu OPVVV na HAMU.

Respirium

Malostranské náměstí 13
Praha 1.