Workshop Tempo giusto: Bach - Jak rychle?

28. února 2019 10:00 -
1. března 2019 13:00
Srdečně zveme na cembalový a klavírní workshop „Tempo giusto od Bacha po Beethovena“, který povede emeritní profesor Hochschule der Künste v Zürichu JOHANN SONNLEITNER. Workshop proběhne ve spolupráci s Pražskou konzervatoří v RESPIRIU HAMU ve dnech 28. února až 1. března 2019. Vstup na tento workshop je zdarma.

Setkání bude rozděleno do dvou tematických bloků a jeho součástí bude práce s modelem.

28. února (10 – 12.30 hod., 14 – 16.30 hod.)
1. března (10 – 13hod.)

Bach: Jak rychle? Tempo ordinario a tempo giusto, metrorytmické údaje, taneční věty, Czerného údaje u J. S. Bacha novým pohledem – praktické ukázky v práci se studenty.

Respirium

Malostranské náměstí 13
Praha 1Podobné akce


.