GRATULAČNÍ KONCERT k životnímu jubileu doc. STANISLAVA BOGUNII

25. března 2019
19:30

100,- Kč (nečíslovaná verze sálu) 

účinkují: doc. Stanislav Bogunia - klavír, doc. Leoš Čepický - housle, Wihanovo kvarteto

Program: J. Haydn, L. van Beethoven, A. Dvořák.