Bakalářský koncert - ANNA BAŠTOVÁ - flétna

5. března 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Jana Dryáková - flétna

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: C. Ph. E. Bach, W. A. Mozart, A. F. Doppler, P. Hindemith, B. Martinů

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.