Bakalářský koncert - ROSTISLAV FLORIAN - zpěv

16. března 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková

Program: J. A. Plánický, A. Dvořák, W. A. Mozart, B. Smetana, P. I. Čajkovskij

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.