Bakalářský koncert - ŠTĚPÁNKA HAJNÁ - flétna

19. března 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Klára Jasenčáková - flétna

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: J. Feld, F. Benda, W. F. Bach, F. Schubert

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.