Ročníkový koncert - TIM KADLEC - flétna

20. března 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: W. A. Mozart, L. Liebermann, G. Ph. Telemann, S. Prokofjev

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.