Bakalářský koncert - LUKÁŠ KYNCL - klarinet

23. března 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Terézia Šofránková - housle, Marie Šumníková - klavír

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program: C. M. von Weber, J. Páleníček, J. Brahms, D. Milhaud

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.