Workshop renesanční a barokní hudby Hopkinsona Smithe

13. března 2019 13:30 -
13. března 2019 17:00
Seminář vedený jednou z největších světových osobností tzv. historicky poučené interpretace má za cíl prohloubit znalosti pedagogů v oblasti interpretační praxe renesanční a barokní hudby z pohledu hráče na kytaře příbuzné nástroje – loutnu, barokní kytaru, vihuelu a theorbu.

Obsahem semináře bude:

  • vhodný výběr repertoáru určenému pro kytarové transkripce
  • ornamentika a základy improvizace v renesanční a barokní hudbě
  • techniky pravé a levé ruky (prstoklady, rasquada, legáta …)
  • použití výrazových prostředků (agogika, artikulace…)

Místo konání: Respirium, Lichtenštejnský palác

Hudební ukázky předvedou studenti Katedry strunných nástrojů HAMU Praha.
Vstup na tento workshop je zdarma.

Tým zaštiťující aktivitu Workshopy v rámci projektu OPVVV na HAMU.

Respirium

Malostranské náměstí 13
Praha 1Podobné akce


.