Bakalářský koncert - DOROTHEA CHUDÁ – hoboj

2. prosince 2017
18:00klavírní spolupráce Andrea Mottlová

spoluúčinkují: Kristina Hodinová – housle, Michaela Vyoralová – housle, Michal Dušek – viola, Karel Chudý – violoncello, Drahoslav Gric – cembalo

Program: B. Britten, Z. Bružaité, A. Pasculli, M. Bruch, J. S. Bach

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.