Přednáška hudební teorie: Mgr. Peter Martinček, PhD.

27. března 2019 15:20 -
27. března 2019 17:00
Problematika prepisu novej nemeckej organovej tabulatúrnej notácie na príklade primárnych prameňov zachovaných v strednej Európe. 

Přednáší: Mgr. Peter Martinček, PhD., VŠMU Bratislava

Místo konání: učebna č. 2026, Lichtenštejnský palác

Přednáška je přístupná všem studentům a pedagogům HAMU.

Malostranské náměstí 13

Malostranské náměstí 13.