Ročníkový koncert - MARIE KRUPKOVÁ - cembalo

12. dubna 2019
18:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Kristýna Kosíková - cembalo

Program: J. P. Sweelinck, G. Frescobaldi, J. S. Bach, J. Mattheson

Respirium

Malostranské náměstí 13
Praha 1.