Bakalářský koncert - NELLY HELCLOVÁ - housle

11. dubna 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce Štěpánka Rohlíčková

Program: A. Dvořák, B. Martinů, J. Jirásek, M. Ravel, J. Sibelius

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.