Bakalářský koncert - ELIŠKA VERNEROVÁ - zpěv

12. dubna 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Tereza Smoláková, Daniel Klánský - zpěv

klavírní spolupráce Marie Papežová Erlebachová

Program: G. Martini, J. Křička, J. S. Bach, G. Verdi, C. M. von Weber, W. A. Mozart, L. Delibes, B. Smetana

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.