Bakalářský koncert - VÍT DVOŘÁČEK - kytara

16. dubna 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Martin Cába - kytara

Program: J. Dowland, B. Britten, G. Regondi, A. de Lhoyer, C. Domeniconi, J. S. Bach

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.