Bakalářský koncert - ROXANA HÄDLER - harfa

22. dubna 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

Program: G. F. Händel, F. J. Dizi, F. Doppler/A. Zamara, B. Smetana/H. Trneček, M. Ravel

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.