Bakalářský koncert - ALENA ŠÍSTKOVÁ - violoncello

23. dubna 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Ondřej Šindelář - fagot, Majdalena Mašlaňová, Patrik Sedlář - housle, Adam Pechočiak - viola, Ondřej Cibulka - violoncello, Zdeněk Pazourek - kontrabas, Jiřinka Dvořáková - cembalo

klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin

Program: L. Boccherini, E. Grieg, A. Vivaldi, F. Schubert

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.