Bakalářský koncert - BARBORA BRABCOVÁ - klavír

24. dubna 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

Program: J. Haydn, F. Chopin, R. Schumann, V. Novák

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.