Ročníkový koncert - MARKÉTA SINKULOVÁ - klavír

6. května 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Markéta Dominikusová - housle, Martin Špaček - violoncello

Program: L. van Beethoven, M. Ravel,C. Debussy, D. Šostakovič

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.