Ročníkový koncert - JULIE SÉQUARDTOVÁ - flétna

13. května 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: J. J. Quantz, G. Ph. Telemann, F. Benda, B. Martinů

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1