Ročníkový koncert - PATRIK SEDLÁŘ - housle

14. května 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.



 

spoluúčinkují: Tomáš Bačovský - housle, Adam Pechočiak - viola, Anna Boiprav - violoncello, Marie-Anna Myšíková - klavír

klavírní spolupráce Marek Kozák

Program: C. Debussy, P. de Sarasate, J. Brahms, A. Dvořák

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1



Podobné akce


.