Koncert posluchačů Katedry zpěvu a operní režie HAMU

15. května 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun

Program z děl českých autorů: B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, V. Novák, K. Slavický, Z. Lukáš                                                

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.