Absolventský koncert - LENKA DOMBAIOVÁ - klavír

20. června 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují Patrik Sedlář - housle

Program: L. Janáček, G. Lekeu, R. Schuman, S. Rachmaninov, G. Gershwin, A. Skoumal

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.