Ročníkový koncert - TEREZA SMOLÁKOVÁ - zpěv

1. června 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Kateřina Schejbalová - mezzosoprán

klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun

Program: K. Slavický, J. Křička, W. A. Mozart, G. Donizetti, Ch. Gounod

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.