Ročníkový koncert - MICHAEL SKALICKÝ - zpěv

6. června 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Eliška Mourečková - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1