Ročníkový koncert - NIKOLA URAMOVÁ - zpěv

17. října 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.



KONCERT JE   ZRUŠEN  PRO  NEMOC

klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková

Program: A. Dvořák, B. Smetana, B. Martinů, G. F. Händel, R. Strauss, G. Puccini, A. Boito, G. Verdi

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1



.